Oudercontacten lagere school

  • 29 oktober 2021

Beste ouders,

 
De week van 8 november krijgen de kinderen van de lagere school hun eerste rapport en voorzien we voor alle ouders een oudercontact.
Omwille van Covid-maatregelen kunnen de oudercontacten jammer genoeg nog niet op school doorgaan en zijn we verplicht deze online te laten verlopen.  
 
Hieronder vindt u per klas een link naar een document om in te vullen.  
Gelieve alle uren die voor u mogelijk zijn aan te kruisen.  Dat maakt het makkelijker voor de leerkrachten om een planning op te maken. 
Hou zelf rekening met gesprekken voor broers/zussen aub.  Laat voldoende tijd tussen twee of meerdere gesprekken. Hou hiermee rekening bij het aankruisen van uw keuzes. 
Na het invullen klikt u op de knop "verzenden" en komen uw antwoorden rechtstreeks bij de leerkracht terecht.  
De leerkracht stuurt u nadien per mail het definitieve uur door. (Hou ook uw spam in de gaten aub)  
 
Nog even dit : 

Andere momenten dan voorgesteld door de leerkracht, zijn niet mogelijk. Indien geen enkel moment voor u past en/of u vergeet uw afspraak, wordt geen bijkomende of nieuwe afspraak gemaakt. 

Ervaringen uit vorige oudercontacten verplichten ons -jammer genoeg- om deze regel toe te passen.  

 
Link per klas om in te schrijven voor het oudercontact : 
 
 
 
 

L4 https://forms.gle/aiDAMjRUreyuoMLv5