Oudercontacten en rapporten

Oudercontacten kleuterschool

Donderdag 24 november 2022

Donderdag 2 maart 2023

Donderdag 29 juni 2023

 

Oudercontacten lagere school

Week van 7 november -10 november 2022

Week van 23 januari -27 januari 2023

Week van 27 maart - 31 maart 2023

Donderdag 29 juni 2023

 

Rapport lagere school

Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich goed voelt in zijn leeromgeving en dat hij/zij graag nieuwe dingen leert.  De persoonlijke ontwikkeling staat dan ook voorop in ons onderwijs.  Inherent daaraan is de persoonlijke benadering van elk kind, rekening houdend met zijn of haar capaciteiten, gevoeligheden, sociale achtergrond,… Daarom werkt onze school met een doelenrapport waarbij alle leergebieden en leergebiedoverschrijdende doelen beoordeeld worden.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van uw kind voor een bepaalde periode inzake :

 • de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen : Nederlands, Wiskunde, Wetenschappen-Techniek en Mens-Maatschappij (voordien WO), Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Frans
 • het levensbeschouwelijke vak
 • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
 • de manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
 • gedrag, werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt (leren leren)

Talenten en interesses worden weergegeven via de talentenbloem van uw kind in de klas én via het individuele talentenportfolio dat in de klas aanwezig is.  Dit krijgt u op het einde van het zesde leerjaar mee naar huis en kan tijdens ieder oudercontact ingekeken worden.

Vanaf dit schooljaar hanteert de school een nieuw rapporteringsprogramma “Skore” : Een doelenrapport met cijfers, waarderingen (smileys) en/of feedback.  Als ouder kun je er niet alleen de leergebieden en leerdomeinen terugvinden, maar ook het onderwerp en het doel waarnaar gepeild werd tijdens deze periode. Op deze manier krijgt u een duidelijk overzicht van wat uw kind al goed beheerst en van de moeilijkheden die het nog heeft.

Afhankelijk van leergebied tot leergebied zal geëvalueerd worden met een cijfer, een smiley en/of feedback :

 • Evaluaties voor Wiskunde, Nederlands en Wetenschappen-Techniek en Mens-Maatschappij worden steeds uitgedrukt met een cijfer en een smiley.  Feedback is optioneel en wordt gegeven indien de leerkracht dit nodig vindt.
 • Evaluaties voor Muzische Vorming, Lichamelijke opvoeding, Stimob en Levensbeschouwelijke vakken worden enkel uitgedrukt met een smiley en -indien nodig- feedback.  Er kan een algemeen cijfer gegeven worden door de vakleerkrachten, maar dit hang af van rapport tot rapport en van leerkracht tot leerkracht.
 • Een cijfer = een punt gaande van 0 tot 10, steeds uitgedrukt op 10 punten.
 • Een smiley of waardering : Er worden 4 verschillende smileys gehanteerd.
 • Feedback = commentaar : Deze wordt enkel toegevoegd als de leerkracht iets belangrijks wil vertellen over dat doel; om meer duiding te geven aan het cijfer of de smiley.

STRUCTUUR RAPPORT

Alle leergebieden worden geïntegreerd opgenomen in één rapport per periode.

Het meest recente rapport wordt steeds vooraan in het rapportmapje gestoken.

Viermaal dit schooljaar wordt het rapport uitgereikt : voor de herfstvakantie (oktober), na de kerstvakantie (januari), voor de paasvakantie (april) en aan het einde van het schooljaar (juni).

Niet alle leergebieden worden op ieder rapport beoordeeld.

Ziehier een overzicht van welke leergebieden wanneer beoordeeld worden :

Leergebieden

Wanneer?

Wie maakt dit op?

Wiskunde, Nederlands, WO, Frans, Muzische vorming

iedere rapportperiode

klastitularis

Levensbeschouwelijke vakken

iedere rapportperiode

 

leerkrachten van de verschillende godsdiensten

Persoonlijke ontwikkeling : sociale vaardigheden en leren leren

1x per trimester : januari, april, juni

klastitularis

Stimob

1x per trimester : januari, april, juni

leerkracht Stimob

Lichamelijke opvoeding : turnen

1x per trimester : januari, april, juni

leerkracht Lich. Opv. 

Lichamelijke opvoeding : zwemmen

2x per schooljaar : januari en juni

Leerkracht Lich. Opv.

Enkele belangrijke afspraken :

 • Onderaan het rapport vragen we u om aan te duiden wat u vindt van het rapport van uw kind.  U kan ook meer info kwijt op de schrijflijntjes die er staan.  Mogen we u vragen om dit zeker te doen!? (Ook uw kind en de juf of meester zullen aangeven wat zij van het rapport vinden.)
 • De ouder ondertekent het rapport ter kennisname en bezorgt het mapje zo snel mogelijk terug aan de klastitularis.
 • Hou het mapje netjes. Dit wordt het hele schooljaar door gebruikt om steeds met een nieuw rapport aan te vullen.
 • Op het einde van het schooljaar krijgt u het volledige mapje met alle rapporten in.
 • Het rapport is een wettelijk verplicht document.  Hou dit goed bij, verlies het zeker niet !