Huiswerkklas

Huiswerkbeleid

Als schoolteam zijn we van mening dat het geven van huiswerk bijdraagt tot het leren leren van de leerlingen.  Zelfstandig kunnen werken en leren is immers een belangrijke attitude die elk kind zo goed mogelijk moet kunnen verwerven en inoefenen.

Huiswerk is pas zinvol als de kinderen de huistaak zelf maken.  Positieve aanmoedigingen en/of het verschaffen van uitleg indien nodig, door ouders of begeleiders zijn natuurlijk welkom.

We begrijpen dat het ouderondersteunend gedrag van bepaalde ouders niet toereikend genoeg is om het kind te helpen bij het huiswerk.  Er wordt dus zeker niet verwacht dat het huiswerk correct gemaakt/verbeterd is. 

Doel van het huiswerk : Het huiswerk geeft ons een zicht op het kennen en kunnen van het individuele kind op dat moment en hierop wordt dan verder de differentiatie opgebouwd.

 

Huiswerkklas

Er wordt huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag.  Op woensdag en vrijdag is er geen huiswerk.

Er is op school mogelijkheid om in de huiswerkklas te blijven.  Sommige kinderen wordt zelfs aangespoord tot verplicht om in de huiswerkklas te blijven. (in samenspraak met leerkracht, ZC of directie)

De huiswerkklas gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15u45-16u15.

In de huiswerkklas werken we in 3 groepen :

  • Eerste graad o.l.v. de toezichter en een externe vrijwilliger
  • Tweede graad o.l.v. een leerkracht en ev. een externe vrijwilliger
  • Derde graad o.l.v. een leerkracht en ev. een externe vrijwilliger (derde graad heeft toegang tot computers in de huiswerkklas)