Praktisch

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen.

 

Bijdrage van de ouders

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst.

 

Maximumfactuur voor materialen en activiteiten

Wat valt eronder?

  • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) ...

  • Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist welk materiaal, je kan niet zelf naar een goedkoper alternatief zoeken:
    • Je moet het materiaal op school aankopen.
    • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type  map.

Hoe hoog?

Voor dat soort kosten kan de school een maximumbedrag per schooljaar aan jou doorrekenen. Dat maximumbedrag noemt men de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur
 

Schooljaar 2022-2023

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur
Kleuters 50 euro
Lager onderwijs 95 euro

 

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Hoe hoog?

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Bedrag van de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs
 

Vanaf schooljaar 2022-2023 : Een maximumbedrag van 480 euro, gespreid over de hele lagere schoolloopbaan, kan aan de ouders gevraagd worden.