Grootouderfeest kleuterschool

  • 21 oktober 2019

Woensdag 13 november is het feest op school !

Alle oma’s en opa’s van onze kinderen uit de kleuterschool worden die dag op school uitgenodigd.  Samen met hun kleinkind gaan ze mee naar de klas en kunnen ze kijken hoe het er in de klas aan toe gaat.   Een leuke ervaring!

 

Hoe ziet onze dag er concreet uit ?

  1. Van 10u tot 10u30 : koffie voor alle oma’s en opa’s in de refter van de school
  2. Van 10u30 tot 12u30 : klasbezoek
  3. Om 12u30 : einde van het grootouderfeest

 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en ten laatste dinsdag 12 november aan de juf of meester af te geven.

 

Wij hopen die dag veel grootouders te mogen begroeten !

 

Vriendelijke groeten,

Nancy Nuyts

directeur

-------------------------------------------------------------------

Naam kind : …………………………………………………………

Klas : ………………

Aantal grootouders die op 13/11 aanwezig zullen zijn : ………