Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan.

De schoolraad  bestaat uit 3 leden verkozen door en uit de ouders, 3 leden verkozen door en uit het personeel en 2 gecoöpteerde leden . De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en –werkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden.

 

Samenstelling huidige schoolraad

Rechtstreeks verkozen uit de ouders :

De Bin Ellen (mama van Silke en Jente)

Deltour Anne (mama van Eléonore en Nicolas)

Rechtstreeks verkozen uit de personeelsleden :

Desoo Veerle (juf peuterklas)

Dewinter Patricia (juf 1e kleuterklas)

Norré Annick (juf 1e leerjaar)

Rechtstreeks verkozen uit de Socio-culturele organisaties :

Roets Ann (Brede School Domino)

 

Vanaf 1 april 2017 treedt de nieuwe schoolraad in voege.  De nieuwe samenstelling volgt zodra de procedure volledig is afgerond.