Voorleesweken

  • 18 november 2021

Beste ouders,

 

Vanaf deze week loopt in gans Vlaanderen de voorleesweek. Tijdens die week wordt er heel wat aandacht besteed aan het belang van voorlezen. 

Onze school neemt jaarlijks deel aan deze voorleesweek en maakt er zelfs twee weken van, namelijk van 18 november tot en met 1 december.

Maar geen voorleesweken zonder voorlezers natuurlijk! :-)

Daarom willen we zo veel mogelijk ouders de kans geven om voor hun kind(eren) in de klas voor te lezen.  Dit mag in eender welke taal, want voorlezen doe je best in de taal die je het meest beheerst.

 

Wat ons betreft kan dit fysiek op school doorgaan.  Vermits er slechts één ouder tegelijkertijd in de klas komt om voor te lezen én alles enkel op afspraak verloopt, kan dit -naar onze mening- coronaproof georganiseerd worden, uiteraard mits het respecteren van de mondmaskerplicht, handen ontsmetten,.... 

Heeft u dus zin om deel te nemen en om voor te lezen in de klas van uw kind(eren) ?  Spreek dan af met de juf of meester van de klas via het heen-en weerschriftje, de agenda of het mailadres van de klas.  Dan krijgt u een afspraak en kan u langskomen in de klas.  Leuk toch!?

 

Vindt u moeilijk of helemaal niet de tijd om naar de klas te komen? Of bent u geen voorstander van een fysiek voorleesmoment!? Geen probleem.

Vorig schooljaar werkten we reeds met een online alternatief, waarbij we de mogelijkheid gaven aan ouders om via een filmopname een boekje voor te lezen aan de klas.  Ook dit bieden we opnieuw aan.

Hoe doe je dit!?

  • Kies thuis een boekje dat u graag wil voorlezen aan de klasgroep en lees het thuis voor
  • Maak hiervan een opname terwijl u regelmatig in de camera kijkt en de prenten toont. (vb met een smartphone, tablet,..).  Stuur het filmpje door naar het mailadres van de klas, dit kan van 18 november tot uiterlijk 1 december.   Uw filmpje wordt dan in de klas bekeken door alle kinderen.  Zo lijkt het alsof u toch voor de klas voorleest. 

 

Dit alles is vrijblijvend.  U bent niet verplicht een van beide te doen.  We willen ouders gewoon de mogelijkheid bieden om te kunnen deelnemen aan de voorleesweken.

Alvast bedankt voor uw medewerking!