Voorleesweken

  • 19 november 2020

Volgende week loopt in gans Vlaanderen de voorleesweek. Tijdens die week wordt er heel wat aandacht besteed aan het belang van voorlezen.  “…de concentratie en luistervaardigheid worden geoefend, de fantasie wordt geprikkeld, nieuwe woorden worden opgepikt, het taalgevoel wordt versterkt, …”

Onze school neemt jaarlijks deel aan deze voorleesweek en maakt er zelfs twee weken van. 

Maar geen voorleesweken zonder voorlezers natuurlijk!

 

Omwille van Covid-maatregelen zijn we op zoek gegaan naar  alternatieven, want ouders of grootouders uitnodigen in de klas kan deze keer jammer genoeg niet.

 

Wat kunnen ouders of grootouders wel doen!?

  • Kies thuis een boekje dat u graag wil voorlezen aan de klasgroep en lees het thuis voor. Dit mag in eender welke taal, want voorlezen doe je best in de taal die je het meest beheerst.
  • Maak hiervan een opname terwijl u regelmatig in de camera kijkt en de prenten toont. (vb met een smartphone, tablet,..).  Stuur het filmpje door naar het mailadres van de klas, dit kan van 23 november tot uiterlijk 4 december.   Uw filmpje wordt dan in de klas bekeken door alle kinderen.  Zo lijkt het alsof u toch voor de klas voorleest. Leuk toch!?
  • Niet zo’n fan om jezelf te filmen!?  Geef een favoriet voorleesboek van thuis mee naar school.  De leerkracht leest dit dan voor in de klas.

 

Dit alles is vrijblijvend.  U bent niet verplicht een van beide te doen.  We willen ouders en/of grootouders gewoon de mogelijkheid bieden om alsnog te kunnen deelnemen aan de voorleesweken.

Alvast bedankt voor uw medewerking!