Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan.

De schoolraad  bestaat uit 3 leden verkozen door en uit de ouders, 3 leden verkozen door en uit het personeel en 2 gecoöpteerde leden . De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en –werkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden.

 

Samenstelling huidige schoolraad

Rechtstreeks verkozen uit de ouders :

De Coninck Stefaan (papa van Tyl en Rosemarie)

De Schepper Karin (mama van Klaas en Andries)

Joris Tony (papa van Jef)

Rechtstreeks verkozen uit de personeelsleden :

Desoo Veerle (juf peuterklas)

Dewinter Patricia (juf 1e kleuterklas)

Norré Annick (juf 1e leerjaar)

Rechtstreeks verkozen uit de Socio-culturele organisaties :

Roets Ann (Brede School Domino)

 

Vanaf 1 april 2021 treedt de nieuwe schoolraad in voege

Vermits er juist evenveel kandidaten waren dan op te nemen mandaten, hoefden er geen verkiezingen gehouden te worden en zijn de kandidaten rechtstreeks verkozen voor een mandaat binnen de schoolraad.  

 

De schoolraad bestaat bijgevolg uit volgende rechtstreeks verkozen ouders :

François Julie (mama Milo L4/Lois L1)

Hoebeek Silke (mama Rob L1/Augustijn K3)

Vanhee Sarah (mama Leander K3)

 

Volgende personeelsleden werden rechtstreeks verkozen :

Dirix Katleen (L6)

Meurrens Tinneke (K2)

Temmerman Talitha (SES KS)

 

Leden uit socio-culturele organisaties hebben nog tot 1 februari om zich kandidaat te stellen.  Zodra deze kandidaturen bekend zijn staat de volledige schoolraad op punt.  Vanaf 1 april 2021 kan de nieuwe schoolraad dan in voege treden.