Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan.

De schoolraad  bestaat uit 3 leden verkozen door en uit de ouders, 3 leden verkozen door en uit het personeel en 2 gecoöpteerde leden . De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en –werkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden.

 

Samenstelling huidige schoolraad (vanaf 1 april 2021)

Rechtstreeks verkozen uit de ouders :

François Verhamme Julie (mama van Milo en Lois)

Hoebeek Silke (mama van Rob en Augustijn)

Vanhee Sarah (mama van Leander)

Rechtstreeks verkozen uit de personeelsleden :

Dirix Katleen

Meurrens Tinne

Temmerman Talitha

Rechtstreeks verkozen uit de Socio-culturele organisaties :

Baele Koen (GC Elzenhof)