Project Welzijn & Geluk

  • 27 november 2020

 

a

 

Corona raakt ieder van ons, dus ook uw kind(eren). Wij, als volwassenen, hebben in ons leven meestal wel leren omgaan met tegenslagen en toch …… Door de lockdown en de strenge coronamaatregelen gaan wij gebukt onder stress. Ook de kinderen missen hun sociale contacten en fysieke ontspanning en dat merken we op school.

Kinderen zijn prikkelbaarder, kunnen moeilijker delen, zijn minder verdraagzaam, samen spelen en samen leren en/of werken gaat minder vlot, ze zijn vermoeider …..en nog zoveel meer.

 

Wij willen daar iets aan doen met de hele school. Ook wij vormen samen immers een soort “familiebubbel”. Belangrijk daarbij is het accent op het “doen”, want dit geeft een DOEL in het leven. Een doel hebben en “stap voor stap” op weg gaan om dit doel te bereiken is de eerste pijler van het geluk. Het boek “Geluk voor kinderen” van Leo Bormans zal ons verder helpen op zoek naar het geluk. Het is immers onze droom om “Geluksvogels van ’t Regenboogje” te worden.

 

Gedurende enkele weken zullen we telkens werken aan een pijler van het geluk. Deze pijlers worden telkens voorgesteld door een vogel. Onze eerste ‘Geluksvogel’ heet SPORO. Het eerste leerjaar heeft hem al leren kennen. In de komende weken zullen ook de andere leerlingen kennis met hem maken.

 

Ieder van ons zal nadenken over een doel waar hij/zij op kortere of langere termijn wil aan werken. Ook zullen we leren kijken naar de “Kleine Gelukjes” in ons dagelijkse leven. Door hier dagelijks bij stil te staan, willen we de leerlingen leren om op een positieve manier in het leven te staan.

 

Op school zijn we in elk geval al aan de slag gegaan met enkele ‘Goede Doelen’. Zoals elk jaar doen we mee met de “Warmste Week”, weliswaar in een coronakleedje. Ook onze peuters en kleuters willen ‘een lichtje zijn voor elkaar’. Hun engagement kunnen jullie zien op de poster aan de deur van de opvang. De lagere school toont dit per klas met hun vlam op het raam aan de Generaal Capiaumontstraat. Neem zeker eens een kijkje.

 

Behalve de “Warmste Week” van Studio Brussel, zullen de leerlingen ook de “Rodeneuzen-actie” van Q-Music leren kennen. Deze organisatie richt zich reeds enkele jaren naar de scholen. Zij willen scholen helpen om “fijne ontmoetingsplekken” te worden waar kinderen “op alle vlakken” kunnen groeien, zowel inhoudelijk (kennis) als op sociaal-emotioneel en fysiek vlak (gezondheid). [MENS SANA IN CORPORE SANO].

 

Dus, dit schooljaar hebben wij ons aangemeld als “Rodeneuzenschool”.

Door corona kunnen we dit jaar geen geld inzamelen, maar de organisatie voorziet zelf in een paar acties speciaal op maat van kinderen. We konden er niet bijzijn voor de “livestream” van School (k)uur, maar we gaan zeker nog uitgesteld kijken met de hele klas.

Voor de ouders die ook geïnteresseerd zijn, kijk zelf ook eens online via deze link: https://app.clevercast.com/webcast/w-Wdadzg?r=Yq7j8Podp5  

 

De “Warmste Week” en de “Rodeneuzenactie” zijn jaarlijkse acties die tijdelijk zijn.

Er is nog een andere actie waar we ons graag willen voor inzetten. We willen op school plastic dopjes verzamelen om een “blindegeleide” hond te kunnen opleiden. Breng dus jullie eigen dopjes en deze van familie en buren mee naar school. Een dropbox wordt nog aan de schoolpoort geplaatst.

 

De dromen zijn er, nu is het aan ons om stap voor stap op weg te gaan en deze met de hele school vorm te geven. Hiervoor hebben we jullie als ouders ook nodig. Dit schooljaar zal dit vooral nodig zijn in de vorm van morele steun en voorbeeldgedrag in de thuiscontext. Maken jullie ook een “Geluksdagboek”? Op school doen we dit schriftelijk, thuis kunnen jullie dit mondeling doen met het hele gezin.

 

#staypositive   #staysafe