Proclamatie L6 27 juni 2019

  • 16 juni 2019

Binnenkort nemen wij afscheid van een aantal leerlingen die aan onze school afstuderen.

Deze gebeurtenis kunnen we natuurlijk niet zo maar laten voorbijgaan en willen we feestelijk vieren.

 

Wij willen U dan ook graag uitnodigen op de receptie, ter ere van onze laatstejaars, op donderdag 27 juni van 15u-15u45.

Na de uitreiking van de diploma’s zal U in de refter een drankje en een hapje aangeboden worden.   

U komt toch ook ?

 

P.S.  Na deze feestelijke gebeurtenis gaat het gewone oudercontact in de klassen door.

 

 

Vriendelijke groeten,

Nancy Nuyts

directeur

 

 

Naam : …………………………………………………………… ouder van : …………………………………………………………

  • Zal aanwezig zijn op de receptie, met …….personen

 

  • Zal niet aanwezig zijn op de receptie