Pedagogische studiedag 10/03/2021

  • 26 februari 2021

Op woensdag 10 maart houden wij een pedagogische studiedag voor alle leerkrachten.

 

Er zal die dag geen school zijn voor de kinderen.

Er wordt wel opvang voorzien.  De prijs hiervoor bedraagt € 5,50 per halve dag.

De naschoolse activiteiten (kleuterdans, urban dance, knutselatelier, tekenacademie,..) zullen ook gewoon doorgaan.

 

Indien u gebruik wenst te maken van de opvang dient u onderstaand strookje uiterlijk vrijdag 5 maart terug mee te geven met uw kind of ons via mail te bezorgen.

Omwille van veiligheidsoverweging schrijven we max. 30 kleuters en max. 30 leerlingen van de lagere school in.

Schrijf je tijdig in, zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

 

Vriendelijke groeten,

Nancy Nuyts

Directeur

 

 

De ouder van ………………………………………………….(naam kind) uit klas ………

wenst gebruik te maken van de opvang op 10 maart 2021.

 

Datum,                                       Handtekening ouder,