Oudercontacten kleuterschool

  • 6 oktober 2020

Normaal gezien houden wij in november oudercontacten in de kleuterschool.  We willen die echter vervroegen.

Omwille van Covid19 zijn er veel minder informele contacten tussen ouders en leerkrachten op de speelplaats.  Die zijn uitermate belangrijk, vandaar onze keuze om reeds sneller  oudercontacten te voorzien. We denken dat alle partijen hier baat bij hebben. Kwestie van proactief aan de slag te gaan.

 

Om de ouderstromen zo veel mogelijk te beperken (coronamaatregel) zijn we genoodzaakt in meerdere groepen en op verschillende dagen oudercontacten te voorzien. 

We voorzien per kleuterklas twee avonden van 15u30-19u30. (uitgezonderd in peuterklas, waar momenteel slechts 2 peuters aanwezig zijn)

Concreet betekent dit :

  • Dinsdag 13 oktober voor P, K1, K2
  • Donderdag 15 oktober voor K3
  • Dinsdag 20 oktober voor K1
  • Donderdag 22 oktober voor K2 en K3

!  Andere momenten dan voorgesteld door de leerkracht, zijn niet mogelijk. Aan gescheiden ouders vragen we, om in het belang van het kind, samen naar het oudercontact te komen.