Oudercomité

Visie oudercomité

Het Oudercomité van GO ! ’t Regenboogje is een organisatie van en voor ouders van kinderen die school lopen op ’t Regenboogje. Het oudercomité is een open organisatie waar alle ouders welkom zijn en heeft de volgende doelen:

 • een platform te zijn voor communicatie tussen ouders onderling en tussen de ouders en de school;
 • samenbrengen van ideeën en opinies van de ouders met betrekking tot alle aspecten van de relatie school en kind/gezin (pedagogisch, cultureel, sociaal en economisch);
 • selectie en uitwerken van de samengebrachte ideeën tot concrete voorstellen met als doel een zo groot mogelijke bijdrage te leveren tot de schoolwerking en de pedagogische, culturele en sociale verrijking van de kinderen;
 • organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen op de school;
 • fundraising waarbij de middelen 100% ter beschikking staan van de school en de evenementen die worden georganiseerd door het oudercomité. Uitgaven en bestedingen van geld van het oudercomité worden in samenspraak met de schooldirectie goedgekeurd.

 

Contact

Voorzitter: Silke Hoebeek (mama van Rob)

ouders@regenboogje-etterbeek.be

 

Deelnemen aan het oudercomité

Niet alle ouders kunnen zich steeds vrijmaken en deelname aan de activiteiten van het oudercomité kan dan ook op verschillende wijzen:

 • Maak deel uit van de kerngroep van het Oudercomité: je bent dan meestal aanwezig op de vergaderingen en neemt min of meer actief deel aan de discussies.  Elke bijdrage is welkom en wordt enorm gewaardeerd.  Voor het ogenblik wordt de kerngroep gevormd door een 8-tal ouders.
 • Maak deel uit van één of meerdere van de werkgroepen waarvan de activiteiten je specifiek interesseren.  Je inspanningen concentreren zich dan vooral binnen deze werkgroep(en).  Je wordt enorm bedankt want jouw inspanningen maken een concreet verschil voor de kinderen op school.
 • Maak deel uit van de bredere groep van ouders die het Oudercomité steunt bij evenementen en feesten.  Deze groep van ouders zet zich op momenten in om concrete taken op zich te nemen.  Zonder hen kunnen we geen activiteiten tot een goed einde brengen.  Het is voldoende om je interesse te communiceren aan één van de leden van het Oudercomité zodat we je kunnen contacteren wanneer nodig.
 • Communiceer met ons: heb je een bezorgdheid, een idee, een opmerking of gewoon iets te melden: spreek één van de leden aan of zend een emailtje.  Jouw opinie als ouder is belangrijk en elk idee/bijdrage wordt geapprecieerd.

 

Vergaderingen

Het Oudercomité staat open voor alle ouders en wij moedigen dan ook iedereen aan om samen met ons te werken om de doelstellingen van het Oudercomité te bereiken.

De vergaderingen van het Oudercomité gaan maandelijks door op school en/of bij één van de ouders thuis.  Ze gebeuren in het Nederlands.  Indien er ouders aanwezig zijn die geen Nederlands verstaan of spreken dan wordt er voor vertaling gezorgd.  Laat de taal dus geen obstakel zijn voor je deelname of bijdrage tot de activiteiten van het Oudercomité.

Het is best mogelijk dat je je niet het hele schooljaar kan vrijmaken.  Dat begrijpen we best en daarom mag een deelname aan het Oudercomité nooit een verplichting worden.

 

Jouw deelname aan het oudercomité

 • Je informeert je over en beïnvloedt een omgeving waarin jouw kind minstens 6 uur per weekdag doorbrengt.  Ken de leefomgeving van je kind nog beter.
 • Je kind zal erkentelijk zijn voor jouw aanwezigheid en deelname op school tijdens evenementen en feesten.  Onze ervaring is dat kinderen heel dankbaar zijn dat hun ouders activiteiten mee organiseren en waar de kinderen groot belang aan hechten.
 • Het Oudercomité is een prachtig platform om te communiceren met andere ouders.  Leer over de ervaringen van andere ouders op school.  Last but not least: je kan er vrienden maken.
 • De bijdrage van het Oudercomité is reëel.  We zijn geen praatcafé en zorgen voor concrete acties en maken een echt verschil op school.
 • Een pluriculturele school is een uitdaging: je zal een ervaring rijker worden.

 

Ouderwerking

Het Oudercomité komt minstens één maal per maand samen. Binnen het Oudercomité bestaan werkgroepen (soms tijdelijk) die opgericht worden naargelang wat het Oudercomité van belang vindt. Op dit ogenblik bestaan de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep speelplaats
 • Werkgroep naschoolse activiteiten
 • Werkgroep evenementen
 • Werkgroep communicatie

 

In de praktijk organiseert het Oudercomité samen met de school een vijftal evenementen per schooljaar, staat zij constant in contact met de schooldirectie en probeert zij binnen de mate van het mogelijke het project en de werking van de school te beïnvloeden met wat ouders belangrijk vinden.