Voor- en naschoolse opvang

Naast het uitgebreide aanbod aan naschoolse activiteiten  die georganiseerd worden met verschillende externe partners, bieden we onze eigen voor- en naschoolse opvang aan in samenwerking met vzw Gibbon, Oudstrijderslaan 200 te 1140 Evere.

Opvoeders op onze school zijn juf Lieve en juf Christel.  Juf Lieve staat in voor de ochtendopvang en naschoolse opvang bij de lagere school.  Juf Christel staat in voor de naschoolse opvang in de kleuterschool.

Opvanguren : 

’s Morgens : van 7u30 tot 8u55

’s Avonds : van 15u25  tot 18u25

Op woensdag : van 12u30 uur tot 18u25

 

‘s Morgens worden de kinderen opgevangen in het opvanglokaal. Tot 8u25 blijven alle kinderen in deze ruimte.  Vanaf 8u25 gaan de leerlingen van de lagere school onder begeleiding van een extra leerkracht op de speelplaats.

Wie na schooltijd om 15u25 niet afgehaald wordt, gaat naar de naschoolse opvang. De betalende opvang begint om 15u45.

Ouders die hun kinderen alleen naar huis laten gaan dienen daarvoor schriftelijke toestemming te geven. U krijgt daar het nodige formulier voor in het begin van het schooljaar.  Kinderen met deze toestemming krijgen een geplastificeerde kaart op naam waarmee ze aan de leerkracht van toezicht kunnen aantonen dat ze alleen naar huis mogen.  Deze leerlingen moeten deze kaart altijd bij hebben in de boekentas.  Bij herhaaldelijk verlies of vergeten van de kaart, wordt deze ingetrokken.

Een leerling die de school alleen mag verlaten, blijft in geen geval op de speelplaats of in de schoolomgeving rondhangen, zelfs niet onder begeleiding van oudere broers of zussen, ouders of grootouders.

 

De opvangprijzen vindt u in het werkingsreglement GIBBON vzw.

Betalingswijze : Op basis van de aanwezigheden wordt een factuur opgemaakt na afloop van iedere maand. Deze factuur dient voor elke twintigste van de maand te worden vereffend op rekeningnummer 733-0476332-92.

Fiscale attesten : Voor alle opvangkosten zal de school u desgewenst een fiscaal attest overhandigen na betaling van alle opvangfacturen.

 

Te laat afhalen van de kinderen : Ouders die hun kinderen niet tijdig komen afhalen, dienen hiervoor een boete te betalen (zie werkingsreglement GIBBON).