Week tegen pesten

  • 18 februari 2019

De week tegen pesten gaat door van 25 februari tot en met 1 maart.  Ook dit jaar voorzien we uiteraard acties en staat het thema centraal in alle klassen. 

Doel van deze week : zoveel mogelijk positief gedrag benadrukken en sociale vaardigheden trainen door o.a. het gewenste gedrag te benoemen, te tonen, te formuleren,…

We zullen onze leerlingen ook sensibiliseren om (meer) te praten over hun gevoelens/hun welbevinden op school en om melding te maken bij eventuele pestproblemen.  Hiervoor werd onze pestbrievenbus terug ingevoerd.  Juf Veerle is de nieuwe vertrouwenspersoon voor alle kinderen en volgt alles nauwgezet op.

 

De week tegen pesten sluit vrijdag 1 maart af met “complimentendag”.  Deze dag zetten wij – letterlijk en figuurlijk- in het teken van “een warm hart geven voor elkaar”.  Ieder kind zal beloond worden met een warm hart, voor iets wat hij/zij die week voor een ander betekend heeft.