Voorleesweken

  • 6 november 2018

Voorleesweken van 12/11 tot en met 23/11

Ouders en/of grootouders zijn welkom om te komen voorlezen in de klas !

Binnenkort loopt in gans Vlaanderen de voorleesweek. Tijdens die week wordt er heel wat aandacht besteed aan het belang van voorlezen.  “…de concentratie en luistervaardigheid worden geoefend, de fantasie wordt geprikkeld, nieuwe woorden worden opgepikt, het taalgevoel wordt versterkt, …”

Onze school neemt ook deel aan deze voorleesweek, en maakt er zelfs twee weken van. 

Maar geen voorleesweken zonder voorlezers natuurlijk !!

Daarom willen we zo veel mogelijk ouders en/of grootouders de kans geven om voor hun kind(eren) of kleinkind(eren) in de klas te komen voorlezen.  Dit mag in eender welke taal, want voorlezen doe je best in de taal die je het meest beheerst.

Heb je zin om deel te nemen en om voor te lezen in de klas van je (klein) kind(eren) ?  Spreek dan af met de juf of meester van de klas via het heen-en weerschriftje, de agenda of het mailadres van de klas.  Je kan ook de leerkracht aanspreken op de speelplaats.

Alvast bedankt voor de medewerking !