Pedagogische studiedag 13/03/2019

  • 25 februari 2019

Op woensdag 13 maart 2019 houden wij een pedagogische studiedag voor alle leerkrachten. 

Er zal die dag geen school zijn voor de kinderen.

Er wordt wel opvang voorzien.  De prijs hiervoor bedraagt € 5,50 per halve dag.

De naschoolse activiteiten (Chaise musicale, toneel, tekenacademie,..) zullen ook gewoon doorgaan.

 

Indien u gebruik wenst te maken van de opvang dient u onderstaand strookje uiterlijk maandag 11 maart terug mee te geven met uw kind of ons via mail te bezorgen.

Omwille van veiligheidsoverweging schrijven we max. 30 kleuters en max. 30 leerlingen van de lagere school in.

Snel zijn is dus de boodschap!!

 

 

Vriendelijke groeten,

Nancy Nuyts

Directeur

 

 

De ouder van ………………………………………………….(naam kind) uit klas ………

wenst gebruik te maken van de opvang op woensdag 13 maart .

 

Datum                                       Handtekening ouder